Reglement for E/F Landlystgården

Desværre består det af en del forbud. Men vores erfaring er, at reglementet forebygger konflikter og er med til at sikre et dejligt hjem, hvor man kan slappe af og nyde naboskabet.


1: Parkering: Der må IKKE parkeres i gården, med adgang fra Landlystvej. Bommen kan åbnes midlertidigt hvis en håndværker skal til i ejendommen. Der vil blive låst efter klokken 19. (Også selvom der er en holdene bil). Der kan være tale om bøde til ejeren af lejligheden, som anvender gården ulovligt, også selvom det er en håndværker.

Adgang skal meldes senest 3 dage før.

Der er fri parkering på Landlystvej samt Prisholmvej. Dog skal skilte, og andre afmærkninger overholdes.


2: Musik/Fest: Der temmelig lydt i ejendommen. Derfor skru ned efter kl 22, så alle som har behov får lov at sove.

Hvis du ønsker at afholde en fest, så adviser dine naboer som støder op til din lejlighed, men festen slutter kl 2. Det vil sige så skal der være ro derefter. Sørg for at vinduer er lukket, så du ikke får hele nabolaget på nakken. Sørg også for at holde styr på dine gæster for du har ansvaret for e.v.t. problemer det medfører. Man urinere ikke i haven, smækker med dørene, smider flasker eller dåser i haven eller fortorv, el lign.


3: Sørg for at døren er lukket til opgangen (Låst): Hvis den ikke kan lukkes, så meld det til viceværten.


4: Affald: Skal i de rigtige containere, og du står selv for sorteringen. Hold rent rundt om containerne. Taber du noget så saml det op, og læg det i den rigtige container.

Hvis en container er fyldt, så vælg en anden som er til samme type affald.

(Hvis de ikke er tømt er det sansynligvis fordi nogen har parkeret forkert på vejen, så skraldebilen ikke kan komme forbi.


Kategorierne er:

Batterier
Elektronik

Farligt affald: (Skal sættes i storskraldsrummet i det skab, som er til det)

Glas

Grønt / madaffald

Metal

Pap

Papir

Plast / Drikkekartoner

Rest sortering


Bemærk - Vi har fem affaldsstationer, foruden storskraldsrummet. Grundet pladsmangel står alle containerne ikke alle steder. Fx står batterier og elektronikcontaineren kun ved Landlystvej 7. Glascontainere står ved Landlystvej 5A samt Prisholmvej 1. Kan du ikke finde den rigtige affaldscontainer, kig dog ved de andre affaldsstationer. Fejlsortering kan resultere i bøde fra kommunen, som vi alle kommer til at betale igennem fællesudgifterne.


5: Storskrald: Det skal også sorteres, og skilles ad. Vi har kun det skur, og det dig som placerer noget der, som gør det arbejde. Du har pligt til at sikre at døren er lukket og låst, når du er færdig.

Da nogle som nærmest tømmer hele deres lejlighed til storskrald, når de flytter. Det er IKKE meningen med ordningen. Du vil blive pålagt et gebyr, for den byrde som du giver videre til ejerforeningen.


6: Cykler: Vi har en cykelkælder i hver af boligblokkene, som vi forsøger at holde aflåst. Der er cykelstativer udenfor. Hjælp os med at sikre at det kun er cykler som bruges der står der. Hvert kvartal vil vi gå igennem og mærke cykler op, for at sikre hvilke som bruges og ikke bruges. Efter et halvt år uden de har været brugt fjernes cyklerne, og afleveres til Politiets hittegods kontor.

Hvis du har en cykel som ikke bruges regelmæssigt (indenfor 1/2 år), placer den i dit eget kælderrum.


7: Kælder: Det er ikke under nogen omstændigheder tilladt at have ting stående, eller placeret, i trappeskakten, eller i kældergangene. Barnevogne kan placeres i cykelkælderen, men husk reglen om regelmæssigt brug. Hvis du ikke bruger den mere sælg den i stedet for at den bare går til.


8: Haverne: Græsplænerne må bruges af beboerne. Tænk på unødig støj og røg. Hvis du griller, så gør det væk fra ejendommen, så beboer med åbne vinduer ikke får røgen indenfor. Sørg også for at have en spand vand hvis noget skulle gå galt. Grill foregår altid i jerngrill og ikke direkte på græsset. Vær opmærksom på børn og hunde, ikke får brandskader.


9: Hvis du kommer sent hjem, så tænk på dem som allerede sover, når du går på trappen, og lukker din dør.


10: Dette regelement er skrevet for at alle skal synes om at bo på Landlystgården.


Reglement er sidst opdateret i marts 2023.